HAFS: Hållbarhet och additiv tillverkning – ett framtida styrkeområde

Projektets mål är att föra samman expertis inom hållbar utveckling och additiv tillverkning så att Mittuniversitetet kan tillföra viktig kunskap till området och positionera sig som en viktig aktör när AM-tekniken utvecklas mot ökad hållbarhet.

Sports Tech Research Centre

Additiv tillverkning (AM) har utvecklats från att fokusera på prototyptillverkning under 80-talet till att idag spänna över flera områden och tekniken kan i flera avseenden anses vara en konkurrent, eller komplement, till traditionella metoder såsom gjutning, formsprutning, och fräsning. Fram till idag har större delen av forskningen och utvecklingen fokuserat på teknik och material men det finns ett stort behov från industrin att förstå mer kring AM-teknikens för-och nackdelar vad gäller hållbarhet. I media lyfts gärna tekniken fram som ”grön” och effektiv men forskningen visar att det finns stora kunskapsluckor inom området.

Detta projekt avser att initiera ett nytt forskningssamarbete inom Mittuniversitetet där framförallt institutionen Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) och Sports Tech Research Centre (STRC) samverkar där de båda bidrar med expertis inom hållbar utveckling respektive AM. 

Finansiär

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse