Hållbara lösningar för gränsöverskridande evenemang

Denna förstudie ska stärka nätverk och kunskapsutbyte mellan Mittuniversitetet och Nord universitet. Forskarna vill även vidareutveckla och utvärdera hållbara lösningar för sportevenemang i gränslandet mellan Östersund och Trondheim.

En stor svensk-norsk publik

Det finns en stor potential i att vidareutveckla hållbara lösningar för evenemang på gränsen mellan Sverige och Norge. Därför går forskare från Mittuniversitetet och Nord universitet ihop i en förstudie kring detta.

Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt genom IR-medel från Norge med delfinansiering från respektive universitet. Initiativet ska bland annat bidra till implementeringen av Sveriges övergripande mål för hållbar turism och växande besöksnäring.

Forskningsgruppen kommer att samverka med regionens olika aktörer med koppling till turism- och evenemangsbranschen, exempelvis lokala och regionala organisationer och myndigheter, transportföretag och innovationskontor som Peak Innovation.

– Den pågående pandemin har slagit hårt mot besöksnäringen och evenemangssektorn, och har inneburit både inställda arrangemang och en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Många hoppas på en snabb återhämtning, samtidigt som det krävs en förändring för att nå klimatmålen. Men det finns en stor möjlighet i att utveckla en hållbar näring för både klimat och entreprenörer. Det som krävs för att förverkliga den här möjligheten är samverkan, kunskap och innovation, säger projektledaren Tatiana Chekalina.

Mer information om projektet hittar du här

Fakta

Projektperiod

210101-211231

Samarbetspartners

Forskningscenter

Projektledare

Tatiana Chekalina

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-1428954

Projektmedlemmar

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428075

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620