Hur och av vem ska bygden räddas? Estetik och identitetsformering i nutida platskonflikter

Vad som är en bra utveckling som kan gynna många olika grupper i samhället är inte självklart. I det här projektet undersöker vi några exempel på samtida initiativ för att rädda landsbygden och på vilka sätt de inkluderar och exkluderar olika sätt att leva och verka på landsbygden.

Postlådor

Sidan uppdaterades 2023-03-21