Huvudskador inom svensk ishockey och den relaterade riskregleringsregimen

Detta doktorandprojekt berör risk i den specifika formen av huvudskador inom svensk ishockey, samt långsiktiga hälsoeffekter av sådana.

ishockeyspelar och domare i närkontakt

Som teoretisk grund för analysen används konceptet riskregleringsregimer, vilket bland annat strävar efter att förklara variationer avseende reglering i förhållande till olika risker.

Kontakta Olov Hemmingsson för mer information om avhandlingsarbetet.

Fakta

Projektperiod

170801-221231

Projektledare

Olov Hemmingsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428133