Hybridstab: Förstudie avseende distansarbete i stab under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Covid-19 har tvingat svenska krisaktörer att arbeta på distans över Internet. Men hur ska distansarbete kunna gå till om internet och elförsörjning störs ut?

 Digitalt möte

Projektledare

Erik Borglund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428933

Projektmedlemmar

Martina Granholm

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428627

Finansiärer

Logo för The Remote Lab