Hur påverkas luftvägarna av fysisk aktivitet i kyla? Detta är huvudfrågan i detta forskningsprojekt som startade 2015.

Study in the climate chamber

Hyperborean är ett forskningsprojekt som leds av Dr. Nikolai Stenfors vid Umeå Universitet. Målet för projektet är att undersöka hur hälsan i luftvägarna påverkas av fysisk aktivitet i kyla, detta för såväl elitidrottare som friska och kliniskt sjuka populationer.

Nationellt vintersportcentrum är en nyckelpartner som genomför kontrollerade försök med köldexponering i vår egen klimatkammare. Sedan 2015 har fem studier gjorts vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Fokus för studierna har varit att utveckla kvalitativ förståelse av de symptom som uppstår vid träning i kyla, både hos friska deltagare och hos de som har astma eller KOL. Vi har också undersökt vilken inverkan omgivande temperatur har på lungfunktion och biomarkörer för luftvägsinflammation efter träning.

Syftet är att utveckla en mekanistisk förståelse för hur förkylning respektive träning påverkar utvecklandet av astma.

Praktisk nytta

Forskningen i projektet kan hjälpa oss att förstå kylans roll i utveckling av luftvägssjukdomar som astma. Astma är vanligt bland allmänheten och ännu vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare.

De studier vi genomfört har ökat förståelsen för symptom som uppkommer normalt under träning i kyla, både hos friska personer och hos personer med luftvägssjukdomar. Vi har nu gjort alla tester vi planerat och är i en fas där insamlade data analyseras och vi jobbar med att skriva vetenskapliga artiklar.

Projektteam och finansiärer

Dr. Helen Hanstock vid Nationellt vintersportcenrum är projektledare. Andra medarbetare är Dr. Glenn Björklund och Alexander Patrician och praktiserande studenter från både Mittuniversitetet och University of Bath (UK).

I projektet ingår också ett flertal kolleger från Umeå Universitet och Region Jämtland-Härjedalen.

Detta projekt har fått ekonomiskt stöd från: Visare Norr, FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen, Syskonen Perssons donationsfond and Gunhild och Assar Karlssons donationsfond.

Fakta

Projektperiod

150101-211231

Institutioner/avdelningar

Kommunsamverkan

Projektledare

Helen Hanstock

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428124

Projektmedlemmar

Glenn Björklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428149