Hyperlokala medier och deras demokratiska betydelse

För inte så länge sedan var de bara traditionella medier som producerade journalistik. Så är det inte längre. Det här projektet tittar närmare på de ”hyperlokala” medierna–oberoende medieföretag som bevakar ett väl avgränsat område och i stor utsträckning publicerar sina nyheter digitalt.

Mikrofon kameralins block

Fakta

Projektperiod

170101-221231

Forskningscenter

Projektledare

Sidan uppdaterades 2021-11-10