IDE‑projektet ‑ inflytande, delaktighet och empowerment för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning

Unga personer med funktionell funktionsnedsättning (IF) har sämre förutsättningar till en god hälsa, delaktighet i samhället och att påverka sina liv. Hur kan delaktighet och inflytande för unga personer med IF definieras, tillämpas, bedömas och förstärkas?

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2024-03-05