Idrottarens hälsa som en grundläggande faktor för prestationen (2023)

Övergripande syfte med detta projekt är att upprätthålla idrottarens hälsa inför stora träningsbelastningar, extrema miljöer, tävlingar och andra stressfaktorer. Tre forskningsprojekt ingår i forskningstemat som beviljades medel från Östersunds Kommun under 2023.

Bildkollage med skidåkare, lungtest i lab och värmeväxlarmasker.

Sidan uppdaterades 2023-08-18