Flera personer står i ett rum med bilder från en flygplats projicerade på väggarna. De har ytterkläder och resväskor. På golvet sitter en gul tejpremsa. I taket finns massor av teknisk utrustning.

Immersiv simulering: en resurs för ökad riskförståelse och krishanteringsförmåga

Syftet med detta projekt är att stärka företags och myndigheters kapacitet och krishanteringsförmåga genom utveckling och tillgängliggörande av RCR Simulation Labs simulerings- och visualiseringskapacitet.

Finansiärer

Mittuniversitetet Östersunds kommun logotyp

Sidan uppdaterades 2023-03-24