ImSpec – Spektroskopisk avbildning med bredbandig strålningsenergi för klassificering av material och objekt

ImSpec – Spektroskopisk avbildning med bredbandig strålningsenergi för klassificering av material och objekt

Det centrala problemområdet som vi vill ta itu med i detta projekt är hur man kombinerar olika spektroskopiska metoder, slår samman 2D spektral bildinformation och använder AI för snabb och exakt igenkänning av material.

Person iklädd en blå skyddsoverall kontrollerar soppåsar.

Projektledare

Benny Thörnberg

Docent |Senior lecturer

+46101428917

Projektmedlemmar

Börje Norlin

Universitetslektor

+46101428594

David Krapohl

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428755

Saad Muhamad Shaikh

Doktorand|Doctoral Student

+46101428485

Finansiärer

Logo