ImSpec – Spektroskopisk avbildning med bredbandig strålningsenergi för klassificering av material och objekt

Det centrala problemområdet som vi vill ta itu med i detta projekt är hur man kombinerar olika spektroskopiska metoder, slår samman 2D spektral bildinformation och använder AI för snabb och exakt igenkänning av material.

Person iklädd en blå skyddsoverall kontrollerar soppåsar.

Finansiärer

KK-stiftelsen logotyp

Sidan uppdaterades 2023-03-21