Innovativ och samskapande informationshantering för uppföljning av Hem för Vård eller Boende (HVB)

Syftet med projektet är att kartlägga informationsbehoven vid uppföljning av Hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar, samt tillsammans med involverade aktörer arbeta fram ett förslag till en modell som kan leda till en effektivare informationsförsörjning.

Friluftsliv

Med informationsförsörjning avses att olika målgrupper ska ha tillgång till den information som de behöver. Det innefattar också de krav på hantering, organisation, informationssäkerhet, lagring, återvinning och förmedling av information som krävs för att det ska vara möjligt.

Utgångspunkten är att identifiera vad som behövs för att kunna skapa processorienterat arbetssätt som möjliggör uppföljning i syfte att lära och förbättra verksamheten. Det är dessa informationsbehov som projektet ska försöka identifiera.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Forum för digitalisering/Mittuniversitetet och kommunerna Örnsköldsvik och Härnösand.

Budget

756 000 kr, 378 000 kr per avtal

Läs projektansökan

Fakta

Projektperiod

200901-210831

Projektledare

Proscovia Svärd

Professor bitr|Associate Professor

010-1427864

Projektmedlemmar

Katarina Jensstad, förvaltningschef Välfärdsförvaltning, Örnsköldsviks kommun

Katarina Jensstad, förvaltningschef Välfärdsförvaltning, Örnsköldsviks kommun

Christina Norberg, avdelningschef, avdelningen för Social utredning, Örnsköldsviks kommun

Christina Norberg, avdelningschef, avdelningen för Social utredning, Örnsköldsviks kommun

Mats Kollin, socialdirektör, Härnösands kommun

Mats Kollin, socialdirektör, Härnösands kommun

Lisbet Sander, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, Härnösands kommun

Lisbet Sander, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, Härnösands kommun

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Örnsköldsviks kommun 16x9