Integrering och utvärdering av ett livsstilsprogram för personer med psykisk ohälsa.

Livsstilsprogrammet som används i detta projekt baseras bland annat på resultaten från två avhandlingar. Detta har gett ett personcentrerat livsstilsprogram i grupp för personer med psykisk ohälsa med grundkomponenterna interpersonella relationer, hälsoutbildning och kognitivt stöd.

Sidan uppdaterades 2023-11-21