Snöröjning kostar Sveriges kommuner ca 1,5 miljarder per år. Målet för projektet är att samla in data, ta fram analysmetoder och titta på verksamhetsutveckling för att effektivisera och höja kvaliteten av kommuners snöröjning.

Traktor som skottar undan snö på gata.

Snöröjning kostar Sveriges kommuner ca 1,5 miljarder per år, vilket kan tänkas öka utifrån att planeringen av snöröjning blir svårare genom ökad klimatpåverkan. Detta eftersom att vi får mer extremväder på nya tider på året. Idag genomförs planeringen utifrån enskilda individers erfarenhet och genom fysisks närvaro över ett område, detta är sårbart och gör att processen är svår att optimera.

I detta projekt tänker vi ta f ram en IoT baserad lösning för att hantera ökad osäkerhet och möjliggöra optimering av snöröjning för landets kommuner och i förlängningen en lösning som kan skalas upp för hela världen. För att göra detta kommer vi att studera och utveckla:

  1. IoT baserad datainsamling: Ta fram lösningar för datainsamling av snö och snöröjning som möjliggör planering och verksamhetsutveckling av snöröjningen i en kommun.
  2. Analysmetoder: Utifrån insamlat data utveckla analysmetoder som stöder verksamhetsutveckling.
  3. Verksamhetsutveckling: Verksamhetsutveckling av snöröjningen i en liten kommun och i en större kommun för att hitta en uppskalningsbar modell för IoT baserad snöröjningsplanering.

Projektet kommer att resultera i IoT lösningar som stödjer utveckling av snöröjning, analys baserade modeller för verksamhetsutveckling av snöröjning som möjliggör optimering och effektiva metoder för att hantera en ökad osäkerhet på grund av klimatförändring.

Finansiärer

Logotyp Vinnova