IoT för Smart Snöröjning

Snöröjning kostar Sveriges kommuner ca 1,5 miljarder per år. Målet för projektet är att samla in data, ta fram analysmetoder och titta på verksamhetsutveckling för att effektivisera och höja kvaliteten av kommuners snöröjning.

Traktor som skottar undan snö på gata.

Finansiärer

xx