I projektet "IoT Testbäddar" ska nationella testbäddar inom smart industri och smarta samhällen etableras samt en tankesmedja inom IoT med målet att att öka forskning och utveckling i regionen.

IoT Testbäddar EU

Testbäddar för ökad FoU

Den snabba teknikutveckling, nya innovationer, Internet of Things (IoT) och digitaliseringen leder till en grundläggande förändring av samhället och industrin. För att företag och samhällen ska kunna använda de möjligheter som skapas är tillgången till kunskap och infrastruktur avgörande. Ett sätt för företag att utveckla nya koncept och kunskap är att använda så kallade testbäddar. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och organisationer kan samverka vid forskning, utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller lösningar. Testbäddar är ett naturligt sätt för små och medelstora företag att utveckla ny kunskap och stärka sin konkurrenskraft. Det övergripande målet i detta projekt är att öka forskning och utveckling i regionen genom att etablera nationella testbäddar inom smart industri och smarta samhällen.

Tankesmedja för IoT

Inom projektet ingår även att skapa en tankesmedja med inriktning på IoT. En tankesmedja är en organisation avsedd för forskning och diskussion om samhällsaktuella frågeställningar och problem. Tankesmedjor kommer med lösningar på samhällsutmaningar och kan bedriva utbildning och opinionsbildning för att få medborgare intresserade och engagerade i olika frågor.

Små och medelstora företag får störst nytta

Den primära målgruppen för projektet är små, medelstora och stora företag i regionen som arbetar inom ett område som kan använda de etablerade testbäddarna som en del i sin utveckling av nya produkter. De små och medelstora företagen är de som har störst nytta av testbäddar då de saknar resurser att själva bygga upp egna testbäddar.

Utöver etableringen av testbäddarna och tankesmedjan kommer projektet att skapa en struktur och organisation så att dessa kan utvecklas vidare efter projektets slut. Alla företag kommer som ett resultat av projektet att få tillgång till de etablerade testbäddarna och ta del av tankesmedjans analyser.

Nyheter från IoT Testbäddar

Fakta

Projektperiod

191001-221231

Samarbetspartners

 • Härnösands kommun
 • Sundsvalls kommun
 • Timrå kommun
 • Örnsköldsviks kommun
 • RISE
 • Adal
 • AF
 • Biometria
 • Bosch Rexroth
 • CGI
 • EDAB
 • Emhart
 • Icomit
 • IT Säkerhetsbolaget
 • MacGregor
 • Masarin Consulting
 • Permobil
 • Portal+
 • Ramböl
 • SCA
 • ServaNet
 • Sweco
 • Telia
 • Valmet

Projektledare

Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-142 86 97

Projektmedlemmar

Mattias O´Nils

Professor|Professor

010-142 87 80

Christine Grafström

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 84 10

Finansiärer

Logo Härnösands kommun 16x9 Logo Timrå Kommun 16x9 Örnsköldsviks kommun 16x9