Kågeträskdagboken - ett utgivningsprojekt

I detta utgivningsprojekt publiceras en vetenskaplig utgåva av en bondedagbok skriven av två systrar på en gård i Kågeträsk, norra Västerbotten.

Kågeträskdagbok

Fakta

Projektperiod

150101-220131

Projektledare

Ann-Catrine Edlund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428189

Finansiärer

Riksdagens jubileumsfond