Klimatsmarta lösningar genom samhällsvetenskapligt experiment

Detta projekt ska undersöka möjligheter att minska besöksnäringens klimatavtryck genom att hjälpa mindre aktörer att hitta lösningar som leder till ökad hållbarhet. Tillsammans med entreprenörer, framförallt inom naturturism på landsbygden, ska vi utforska, testa och simulera innovativa arbetssätt.

RCR Lab

Turism och besöksnäringen i Sverige domineras av småskaliga entreprenörer som på många sätt utgör ryggraden i svensk turism, särskilt på landsbygden. Naturturismentreprenörer på landsbygden uppvisar ofta stort engagemang för hållbarhetsmål men saknar samtidigt ofta resurser, kunskap och färdigheter att testa och integrera hållbarhet i praktiken i sin dagliga verksamhet.

Detta projekt ger entreprenörer en unik möjlighet att identifiera och testa innovativa praktiker och arbetssätt i en experimentell miljö med stöd av den senaste vetenskapliga kunskapen inom turism och konsumentbeteende. Med en vision om reproduktion och skalbarhet, kan små innovationer ge stora möjligheter att minska de kumulativa klimatavtrycken.

 

Läs pressmeddelandet "Forskare testar ovanlig metod när turismens klimatavtryck ska minska"

Läs en intervju med projektledaren Lusine Margaryan på BFUF:s webb

Projektledare

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428075

Projektmedlemmar

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428339

Finansiärer

BFUF logotyp