Kulturella och kreativa näringar och hållbar lokal utveckling (Ruralscapes)

Ruralscapes är ett ansats till att öka vår kunskap och förståelse kring gränssnittet mellan turism/kulturella och kreativa näringar. Målsättningen är att bidra till forskningsfronten såväl som att praktiskt bidra till policy och entreprenöriell utveckling.

Nyfikna getter framför äng och timmerstuga
Foto: Stephane Lombard, Eldrimner

Fakta

Projektperiod

190301-230630

Forskningscenter

Projektledare

Claudio Marciano

Claudio Marciano

Projektmedlemmar

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Leader-logo

Sidan uppdaterades 2023-08-09