Kulturella och kreativa näringar och hållbar lokal utveckling (Ruralscapes)

Ruralscapes är ett ansats till att öka vår kunskap och förståelse kring gränssnittet mellan turism/kulturella och kreativa näringar. Målsättningen är att bidra till forskningsfronten såväl som att praktiskt bidra till policy och entreprenöriell utveckling.

Nyfikna getter framför äng och timmerstuga
Foto: Stephane Lombard, Eldrimner

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) har under 2000-talet ofta lyfts fram som en viktig sektor för hållbar lokal utveckling i städer såväl som i glesbygd. KKN inkluderar i det här sammanhanget både kulturföretagande samt de företag och organisationer som innefattas i den bredare tolkningen av kreativa näringar.

I det här projektet är fokus på tvärsnittet av KKN och turism och studerar hur företag härinom möjliggör platsutveckling i huvudsakligen perifera miljöer. Projektets verksamhet ligger inom ramarna för lokalt ledd utveckling genom Leader och samarbetar med LAGs (Local Action Groups) i Sverige, Italien och Spanien.

Fakta

Projektperiod

190301-220930

Forskningscenter

Projektledare

Claudio Marciano

Claudio Marciano

Mediterranea University of Reggio Calabria