Kulturella och kreativa näringar och hållbar lokal utveckling (Ruralscapes)

Kulturella och kreativa näringar och hållbar lokal utveckling (Ruralscapes)

Ruralscapes är ett ansats till att öka vår kunskap och förståelse kring gränssnittet mellan turism/kulturella och kreativa näringar. Målsättningen är att bidra till forskningsfronten såväl som att praktiskt bidra till policy och entreprenöriell utveckling.

Nyfikna getter framför äng och timmerstuga
Foto: Stephane Lombard, Eldrimner

Fakta

Projektperiod

190301-220930

Forskningscenter

Projektledare

Wilhelm Skoglund

Universitetslektor

+46 (0)10-1428395

Claudio Marciano

Claudio Marciano

Mediterranea University of Reggio Calabria