Kulturella och kreativa näringar och hållbar lokal utveckling (Ruralscapes)

Ruralscapes är ett ansats till att öka vår kunskap och förståelse kring gränssnittet mellan turism/kulturella och kreativa näringar. Målsättningen är att bidra till forskningsfronten såväl som att praktiskt bidra till policy och entreprenöriell utveckling.

Nyfikna getter framför äng och timmerstuga
Foto: Stephane Lombard, Eldrimner

Fakta

Projektperiod

190301-220930

Forskningscenter

Projektledare

Wilhelm Skoglund

Universitetslektor

+46 (0)10-1428395

Claudio Marciano

Claudio Marciano

Mediterranea University of Reggio Calabria