Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Projektet genomförs i samverkan med Östersunds kommun.

Happy_kids

Fakta

Projektperiod

200101-221231

Kommunsamverkan

Projektledare

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428308

Projektmedlemmar

Ingela Bäckström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428386

Anna Mårtensson

Lärare |Member of academic staff

+46 (0)10-1428585

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp

Läs mer