Kvalitetssäkring av Östersunds kommuns styrmodell utifrån ett vetenskapligt, hållbart och långsiktigt perspektiv

En styrningsmodell i en kommun är till för att skapa förutsättningar för att leverera god service till medborgarna. Inom detta projekt kommer genom utveckling och användning av en kommunal styrmodell utifrån ett kvalitetsutvecklingsperspektiv att studeras.

Fakta

Projektperiod

230101-240331

Samarbetspartners

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2023-03-28