Likvärdig matematikundervisning: Kompetensutveckling i matematikdidaktik ur ett organisationsperspektiv

Syftet med studien är bidra med en modell för samverkan mellan behöriga och obehöriga matematiklärare, så att årskurs 7-9 elever får en likvärdig matematikundervisning.

Matematikikoner

I studien antas en interaktiv forskningsansats, där forskare tillsammans med behörig lärare bygger upp en teoretisk grund för planering av matematikundervisning som kan stötta obehöriga matematiklärare i deras arbete.

Vidare analyseras obehöriga lärares inställning till och kunskap om undervisningsplanering och dess betydelse för elevers möjlighet att utveckla matematisk kunskap. Genom att undersöka om, och i så fall när, det sker någon förändring i obehöriga lärares inställning och kunskap så kan kritiska didaktiska aspekter identifieras. Detta i sin tur bidrar till kunskap om vilken typ av stöttning som behövs och hur detta kan organiseras utifrån behöriga matematiklärares kompetens.

Finansiering

620 000 kr

Läs projektansökan

Projektledare

Helena Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428513

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428055

Projektmedlemmar

Thomas Wiman, Sundsvalls kommun

Thomas Wiman, Sundsvalls kommun

Ulf Östholm, Sundsvalls kommun

Ulf Östholm, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logo