Lokal immigrations- och integrationspolitik

I detta bokprojekt studeras lokal migrationspolitik i Sverige före, under och efter migrationskrisen i Europa 2015.

Fotgängare på gågata

Sverige har sedan länge varit internationellt känt som ett mottagarland till vilket immigranter söker sig och har efter krisen getts utökad internationell uppmärksamhet p.g.a. sitt stora mottagande av människor på flykt. Men om mottagandet av immigranter var disproportionellt bland Europeiska länder har det varit minst så ojämlikt fördelat bland svenska kommuner. Genom att använda flera år av tidigare forskningsresultat är syftet att undersöka styrningsmodeller av lokal immigrations- och integrationspolitik bland svenska kommuner och att beskriva och förklara variationer i utfall av sådan politik. Jämförelser görs både rumsligt, mellan kommuner, och i tiden, före och efter krisen och dess associerade politikförändringar. Publikationen har de metodologiska fördelarna att undersöka och förklara lokal politik i ett stort antal fall, Sveriges 290 kommuner, och kommer göra så över en tidsserie. Detta innefattar både statistiska analyser, för att bidra med generella illustrationer samt förklarande modeller, och kvalitativa analyser av särskilda fallstudier. Studiet av denna unika händelse kan ge teoretiska bidrag och nya kunskaper som kan bistå framtida studier inom detta område samt forskning i policy och offentlig förvaltning i allmänhet.

Projektledare

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428926

Finansiärer

Logotyp Riksbankens jubileumsfond