Lokal immigrations- och integrationspolitik

I detta bokprojekt studeras lokal migrationspolitik i Sverige före, under och efter migrationskrisen i Europa 2015.

Fotgängare på gågata

Projektledare

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428926

Finansiärer

Riksdagens jubileumsfond