Lokal upphandling för omställning mot ett hållbart livsmedelsystem

Offentlig upphandling kan bidra till bl.a. folkhälsa och regional utveckling genom att öka andelen lokalt, hållbart livsmedel. Detta projekt förväntas besvara frågor kring juridiska och infrastrukturella hinder när det gäller att öka andelen lokalt producerade livsmedel i Härnösands kommun.

Höbal

Fakta

Projektperiod

220901-230930

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Mari Nilsson

Mari Nilsson

Sidan uppdaterades 2022-04-26