Lokal upphandling för omställning mot ett hållbart livsmedelsystem

Offentlig upphandling kan bidra till bl.a. folkhälsa och regional utveckling genom att öka andelen lokalt, hållbart livsmedel. Detta projekt förväntas besvara frågor kring juridiska och infrastrukturella hinder när det gäller att öka andelen lokalt producerade livsmedel i Härnösands kommun.

Höbal

Fakta

Projektperiod

220901-230930

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Mari Kjellberg

Mari Kjellberg

Linda Högdahl

Linda Högdahl

Enhetschef

Linnea Byström

Linnea Byström

Upphandlare

Sidan uppdaterades 2023-06-01