Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap

Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap

I det här projektet studerar vi den heterogena befolkningens kunskap, vilja och förutsättningar att kommunicera och hantera större samhällsstörningar såsom naturolyckor, våldsamma incidenter och militärrelaterade kriser.

Profilbild RCR

Projektledare

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428819

Projektmedlemmar

Christine Grosse

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46101428009

Anna Olofsson

Professor|Professor

+46101428467

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46101428132

Susanna Öhman

Professor|Professor

+46101428185

Sara Skott

Docent|Associate Professor

+46101427821

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Finansiärer