Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap

I det här projektet studerar vi den heterogena befolkningens kunskap, vilja och förutsättningar att kommunicera och hantera större samhällsstörningar såsom naturolyckor, våldsamma incidenter och militärrelaterade kriser.

Profilbild RCR

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2024-03-05