Matematiska problem för begreppsförståelse

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en utveckling av matematikundervisningen för gymnasielever. Projektet avgränsar sig till att studera utformning av matematiska problem och hur dessa kan bidra till att utveckla elevers begreppsförståelse.

Matematikikoner

Projektledare

Helena Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428513

Projektmedlemmar

Jonas Jäder

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428763

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9