Matematiska problem för begreppsförståelse

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en utveckling av matematikundervisningen för gymnasielever. Projektet avgränsar sig till att studera utformning av matematiska problem och hur dessa kan bidra till att utveckla elevers begreppsförståelse.

Matematikikoner

Finansiärer

Mittuniversitetet Härnösands kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2022-12-27