Föroreningar i vatten kan påverka både människor och samhälle. I MiLo Vatten kommer forskarna att bygga vidare på teknik och metoder som utvecklades i det tidigare projektet MiLo för att kunna identifiera och mäta skadliga ämnen i svåra miljöer.

Två människor i en båt.

Aktuellt i projektet

Finansiärer

Logo Logo

Sidan uppdaterades 2023-03-21