Minskat klimatavtryck hos vinterdestinationer genom att ”boosta” hållbara matval

Projektet har som mål att studera val kopplat till mat inom besöksnäringen i Sverige och hur dessa val bidrar till att minska besöksnäringens klimatavtryck.

Turism och arbetsliv 3

Projektet har två delar. Den första studerar hur producenter av mat och har som mål att försöka förstå vad som menas med klimatvänlig mat sett från en destinations synvinkel. Den andra studerar konsumenter (besökare) till en turistdestination. Målet är att ta reda på vilka nyckelord och presentationsupplägg som gör att besökare på restaurang väljer klimatvänligare mat och dryck.

Besökarna val studeras med hjälp av intervjuer och experiment. Målet är att testa effekten av införandet av klimatvänlig märkning av maträtter på menyn och om mer klimatvänligare val görs med bibehållen eller ökad lönsamhet för restaurangen.

Förväntade resultat handlar om vilka nyckelord som leder till förändrade val hos besökaren. Detta kan användas för exempelvis ny innovativ menydesign, nya råd till ledningspersonal samt utbildning av personal.

Gå till projektsidan på Högskolan Dalarna

Fakta

Projektperiod

210401-230331

Forskningscenter

Projektledare

Tobias Heldt

Tobias Heldt

Projektmedlemmar

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428339

Jonas Nordström

Jonas Nordström

Marie Nowak

Marie Nowak

Finansiärer

BFUF logotyp Destination Sälenfjällen logotyp Högskolan i Dalarna