Modell för upplevt värde för Sundsvallsbon

Sundsvalls kommun har en önskan att undersöka hur sundsvallsborna upplever det kommunen levererar.

Niklas Edin

Fakta

Projektperiod

200901-220228

Kommunsamverkan

Projektledare

Ingela Bäckström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428386

Projektmedlemmar

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428308

Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428861

Karin Nyman, Sundsvalls kommun

Karin Nyman, Sundsvalls kommun

Leena Utterström, Sundsvalls kommun

Leena Utterström, Sundsvalls kommun

Sara Andersson, Sundsvalls kommun

Sara Andersson, Sundsvalls kommun

Ingela Lindqvist, Sundsvalls kommun

Ingela Lindqvist, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.