Modell för upplevt värde för Sundsvallsbon

Sundsvalls kommun har en önskan att undersöka hur sundsvallsborna upplever det kommunen levererar.

Niklas Edin

Därigenom är syftet med förstudien att utveckla en modell för att kontinuerligt och systematiskt kunna undersöka skapat värde för Sundsvallsbon. Syftet för kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet är att studera hur framtagandet av en modell som mäter skapat värde för kommuninnevånare, kan gå till.

Syftet för Forum för Digitalisering är att undersöka hur modellen relaterar till kommunens strategiska dokument, och verksamheternas praktiska arbete. Målet är att ta fram en modell som undersöker skapat värde för kommunens invånare, framför allt som brukare i kommunens verksamheter.

Modellen ska användas för att fånga upp upplevelsen av kommunens leveranser och aktiviteter. Det värde som fångas upp ska kunna användas för styrning framåt i tid, dvs att verksamheterna ska göra mer av sådant som skapar värde för Sundsvallsbon. 

Finansiering

500 000 kr

Läs projektansökan

Fakta

Projektperiod

200901-211231

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Pernilla Ingelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428308

Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

010-1428861

Karin Nyman, Sundsvalls kommun

Karin Nyman, Sundsvalls kommun

Leena Utterström, Sundsvalls kommun

Leena Utterström, Sundsvalls kommun

Sara Andersson, Sundsvalls kommun

Sara Andersson, Sundsvalls kommun

Ingela Lindqvist, Sundsvalls kommun

Ingela Lindqvist, Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.