Modellering av ekologisk konnektivitet i Norrbottens län

Samarbete mellan Mittuniversitetet och Länsstyrelsen i Norrbottens län om utveckling av en modell för simulering av ekologisk konnektivitet på länsnivå.

Dimma över skogsområde

Finansiärer

Länsstyrelsen Norrbotten

Sidan uppdaterades 2023-06-01