Möjlighetshorisonter – en experimentell och utforskande samverkan mellan akademi och kultur

Detta samverkansprojekt består av ett gemensamt utforskande av långsiktiga möjligheter till samverkan där vi vill etablera och utforska förutsättningar, ramar och aktiviteter för samverkan mellan Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet.

scenkonst västernorrland

Fakta

Projektperiod

200901-220215

Kommunsamverkan

Projektledare

Katarina Gidlund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428921

Projektmedlemmar

Mikael Flodström, Scenkonst Västernorrland

Mikael Flodström, Scenkonst Västernorrland

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.