Möjlighetshorisonter – en experimentell och utforskande samverkan mellan akademi och kultur

Detta samverkansprojekt består av ett gemensamt utforskande av långsiktiga möjligheter till samverkan där vi vill etablera och utforska förutsättningar, ramar och aktiviteter för samverkan mellan Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet.

scenkonst västernorrland

Projektledare vid Mittuniversitetet är Forum för digitalisering (FODI) och Forum gör genusvetenskap (FGV).

Projektet planeras att pågå under september 2020 till december 2021 och tar sikte på bildnings- och kulturunderskottet i regionen och möjligheter för bildning och kultur att utgöra en resurs för rörelse, kritiskt tänkande och förändringskraft och förmåga till motstånd mot vanmakt och antidemokratisk samhällsutveckling.

Samarbetspartner

Scenkonstvästernorrland

Finansiering 

900 000 kr

Läs projektansökan

Fakta

Projektperiod

200901-211215

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Mikael Flodström, Scenkonst Västernorrland

Mikael Flodström, Scenkonst Västernorrland

Finansiärer

Logo