Projektet utvecklar nya lösningar för att möta en ökande efterfrågan på biomassa för mat, energi och andra biobaserade produkter, samtidigt som förutsättningarna för biologisk mångfald och en rad ekosystemtjänster stärks.

Odlingslandskap Jämtland

Projektledare

Göran Berndes

Göran Berndes

Projektmedlemmar

Christel Cederberg

Christel Cederberg

Ulrika Palme

Ulrika Palme

Emke Vrasdonk

Emke Vrasdonk

Sidan uppdaterades 2023-06-01