Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.

-

Kostnaderna för enheter med grön energi är fortfarande för höga för att de ska få bred utbredning i samhället. För att sänka priset på grön energi behövs nya sätt för effektiv produktion och material och nya typer av energimoduler med mera. 

I detta forskningsprojekt kommer vi att:
1. öka teknikförståelsen för triboelektriska nanogeneratorer såväl mekaniskt som tekniskt med målet att utvinna energi ur vibrationer och spara den till en elektrisk energikonverterande enhet.
2. utveckla material och tryckningsprocesser som möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av energimoduler.
3. visa en enkel prototyp av en energimoduler som möjliggör omvandling av vindflöde till vibrationer och kombineras med triboelektriska nanogeneratorer.

Projektets förväntade resultat inkluderar nya material som är kompatibla med tryckt produktion av energienheter. Även om utvecklingen av materialtryck är inriktad på energianordningar, är fokuset inom projektet på material- och processdelarna. På lång sikt kan sådana nya energimoduler ha stor betydelse för framgången inom grön energi.

Nanogeneratorer är potentiellt ett viktigt nytt bidrag för att konvertera mekanisk elektrisk energi, som är både effektiv och kompatibel, med KM2-visionen om storskalig lågkostnadstillverkning av energiytor. Eftersom nanogeneratorer bygger på en ny teknik krävs mycket ny kunskap för att utforska tekniken och det ger därmed goda möjligheter att utveckla forskning och resultat med effekter. Nanogenerator-projektet är baserat på teknologierna som vi tidigare har utvecklat, så projektet kommer att resultera i en förstärkning av vår teknologibas, och därmed förbereda oss för att utveckla en forskningsprofil inom KM2-området.

Forskningsprojektet Nanogenerator är en del av den strategiska initiativet KM2 Innovative Green Energy vid Mid Sweden University. Forskningsprofilen utvecklas i samarbete mellan STC och FSCN forskningscentrum tillsammans med partnerföretag.

Finansiärer

Logo