Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna med fokus på hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera nätverksstyrning i praktiken samt att jämföra organisering av och beslutsfattandet inom de olika nätverken.

Indalsälven från ovan

Kontakta projektledaren för ytterligare information.

Fakta

Projektperiod

100801-230831

Projektledare

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

010-1428547

Projektmedlemmar

Jon Nyhlén

Jon Nyhlén