Ökad säkerhet inom fridykning genom att förebygga blackout

Projektet har som mål att identifiera fysiologiska markörer som kan användas för att förutsäga hypoxisk “blackout” hos fridykare

Carlos Negrete på väg mot ytan efter ett dyk till 45 meter, möts upp av säkerhetsdykare.

Det övergripande målet med projektet är att identifiera fysiologiska markörer som kan bidra till att förutsäga hypoxisk "blackout" hos fridykare, så att dykare kan bli medvetna om att dyket behöver avbrytas för att kunna nå ytan på ett säkert sätt.  Andra målet med projektet är att kunna fastställa när fridykare har återhämtat sig tillräckligt för att kunna genomföra nästa dyket på ett säkert sätt.

Vi kommer att utföra experiment både i fält och i kontrollerad labbmiljö med olika grupper av fridykare. I laboratoriet kommer vi att undersöka ett brett spektrum av fysiologiska parametrar som är viktiga vid andhållning och fridykning.

Det är dock komlicerat att undersöka dessa fysiologiska parametrar under fältmässiga förhållanden vid dykning eftersom det endast finns ett fåtal kommersiellt tillgängliga metoder för att utföra dessa mätningar, på grund av tryckrelaterade komplikationer.

Därför kommer vi i projektet använda nyutvecklade mätmetoder som möjliggör monitorering av vissa av de fysiologiska parametrar som är kända för att vara viktiga vid fridykning. Målsättningen är att identifiera de viktigaste faktorerna som är involverade i blackout genom att kombinera resultaten från laboratorieförsök och fältförsök.

Fakta

Projektperiod

190101-230731

Institutioner/avdelningar

Forskargrupper