Projektet avser följeforskning av Digital God Nära Vård – där digitalisering implementeras vid omsorg och/eller vård i hemmet.

Elderly woman is looking at a tablet, a younger woman is holding her shoulders from behind

Fakta

Projektperiod

220101-241231

Kommunsamverkan

Sidan uppdaterades 2023-06-27