Organisationsutveckling, livslångt lärande, individuell kompetens & kompetensförsörjning för arbetsgivare | miun.se

Organisationsutveckling, livslångt lärande, individuell kompetens & kompetensförsörjning för arbetsgivare

Projektet organisationsutveckling, livslångt lärande, individuell kompetens och kompetensförsörjning för arbetsgivare (OLIKA) handlar om att i samverkan med externa aktörer utveckla en innovativ utbildningsmodell för arbetsintegrerat livslångt lärande (AIL).

nyhetsanställning

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2023-03-21