Parasport och inkluderande träning

Personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning deltar mindre i idrottsaktiviteter och är mindre fysiskt aktiva än personer utan funktionsnedsättning. Vi söker innovativa lösningar och digitala hjälpmedel för att främja fysisk aktivitet och jämlikt idrottsdeltagande för förbättrad hälsa.

Hälsoscreening

Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som i mycket mindre utsträckning är fysiskt aktiva och/eller aktiva inom idrotten. Mindre fysisk aktivitet ger ökad risk för livsstilssjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar men också ökad fallrisk. Idrottsutövande ökar möjligheten till fysisk aktivitet och ger i många fall också ökad delaktighet i samhället vilket också är en viktig aspekt för hälsa. Vi vet att fysisk aktivitet förbättrar personers hälsa, men anpassade metoder för målgruppen med funktionsnedsättning saknas. Förhoppningen är att genom gemensamma ansträngningar från olika samhällsaktörer skapa skillnad. 

En interventionsstudie kommer starta hösten 2020 för att utvärdera digital träning för personer med intelektuell funktionsnedsättning. Genomförbarhet, erfarenheter av denna typ av träning, samt förändring av kroppsammansättning kommer utvärderas. 

I en annan del av detta forskningsprojekt kommer vi även undersöka klassificeringssystem inom parasporten och på så sätt öka förståelsen för hur utrustning, funktionsnedsättning och träning påverkar prestationen för idrottare med rörelsenedsättning. Detta för att ge mer kunskap till tränare, ledare och Parasportförbund.

 

Inkluderande träning i Jämtland

Rubrikbild till video: Inkluderande träning Jämtland
TOLV VECKORS TRÄNING VIA INTERNET Mellan september och december 2020 genomfördes en studie i Region Jämtland-Härjedalen för att öka nivån av fysisk aktivitet och förbättra hälsan för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp Rolf och Gunilla Enströms stiftelse