Perspektiv på tillgänglighet – Relationen mellan infrastruktur och regional utveckling

Studiens syfte är att undersöka samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling med en särskild fokus på tillgänglighet.

13005496-blurred-people-walking-on-airport-walkway.jpg

Det övergripande målet är att ge ny kunskap och kvalificerade framtidsscenarios samt bra förutsättningar som kan stödja kommunala och regionala aktörer i beslutsprocesserna gällande framtida strategier och planer i samband med infrastruktursatsningar och företagsetableringar inom regionen.

Detta inkluderar också att utveckla en bredare förståelse om växelverkningar mellan funktionaliteten som transportsystemet erbjuder och de tilltänkta brukarnas benägenhet att använda denna tillgänglighet som grund för sina beslut, exempelvis gällande bosättning och företagsetablering.

Finansiering

Totalt 5,75 MSEK

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Sundsvall (i samarbete med kommunerna Ånge, Hudiksvall och Nordanstig): 4,25 MSEK

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Timrå: 750 kkr

Samverkansavtal Mittuniversitetet och Härösand: 750 kkr

Deltagare från kommunerna 

Projektansvarig Sundsvalls kommun: Johan Klockare Öhrnell

Projektansvarig Härnösands kommun: Daniel Johannsson

Projektansvarig Timrå kommun: Olof Lindstrand

Projektansvarig Ånge kommun: Mats Gustafsson

Projektansvarig Hudiksvalls kommun: Hans Gyllow

Projektansvarig Nordanstigs kommun: Hans-Åke Oxelhöjd

Fakta

Projektperiod

201001-230630

Projektledare

Christine Grosse

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

010-142 80 09

Projektmedlemmar

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 78 36

Aron Larsson

Professor|Professor

010-142 86 16

Pär Olausson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 47

Leif Olsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 86

Caroline Wallmark

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 89 73

Finansiärer