Pilotstudie: Att ompröva relationen mellan kunskapsproduktion och bedömning av akademiska uppsatser inom Lärarprogrammet i svensk högre utbildning

Detta pilotprojekt avser att utvärdera användbarheten av skärminspelningsverktyget Camtasia för att dokumentera studenters skrivprocess i samband med slutförandet av examensarbetet inom lärarutbildningen.

Manlig student skriver på dator i studiemiljö

Fakta

Projektperiod

210901-220630

Samarbetspartners

Ämnen

Projektledare

Charlotta Palmstierna Einarsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428039

Projektmedlemmar

Carina Hermansson

Carina Hermansson

Finansiärer