Politiska partier och deras ledare: Makt och val i partier i ett jämförande perspektiv (PartLead)

Vårt mål i detta projekt är att utveckla ett analytiskt ramverk för att undersöka hur ett parti väljer sin ledare och vad detta får för konsekvenser för dennes roll. Ramverket betonar inte bara det formella regelverket utan också den "verkliga historien" om hur processen faktiskt går till.

Politiker Stefan Löfven

Fakta

Projektperiod

190101-231231

Forskningscenter

Projektledare

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Projektmedlemmar

Finansiärer

Östersjöstiftelsen

Sidan uppdaterades 2023-03-21