Distansstudier

Om projektet och kurserna

Projektet

Östrands massafabrik SCA

Kurserna

  FSCN

Fakta

Projektperiod

200701-220630

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Juha Fiskari

Professor|Professor

+46 (0)10-1428135

Finansiärer

Logo