Distansstudier

Om projektet och kurserna

Här kan du läsa mer om projektet, vilka kurser vi erbjuder just nu, vilka kurser som kommer och hur Mittuniversitetet har tänkt att vidareutveckla utbildningskonceptet.

Projektet

Östrands massafabrik SCA

Pulp & Paper Professionals är ett tvåårigt projekt som startades den 1 juli 2020 och ingår i KK-stiftelsen.

Läs mer om projektet

Kurserna

  FSCN

Kurserna startar HT 2021. Du kan läsa mer om våra kurser inom Pulp & Paper Professionals här nedan.

Läs mer om kurserna

En avancerad utbildning för dig i massa- och pappersbranschen. Pulp & Paper Professionals innebär ett helhetskoncept med forskningsnära kurser och utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma.

Fakta

Projektperiod

200701-220630

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Juha Fiskari

Professor|Professor

010-1428135

Finansiärer

Logo