Detta projekt kommer att undersöka hur digitalisering har påverkat värdeskapande för konst och kultur. Den kommer att undersöka hur reglering, upphovsrätt och kulturpolitik har anpassats till digital produktion och distribution av kultur.

Konstutställning, konst

Läs mer om projektet på rapidsandbackwaters.com

Fakta

Projektperiod

200301-231231

Projektmedlemmar