Relationer är viktiga: en plats‑relationell förståelse av civilsamhällets arbete för att stötta flyktingar

I denna avhandling är syftet att skapa en bredare förståelse för meningen av relationer och deras påverkan på (icke-)samarbeten i civilsamhället. Civilsamhället som begrepps används brett och inkluderar både organisationer och individer utan organisatorisk tillhörighet.

Klistermärke på stolpe Refugees welcome

Fakta

Projektperiod

180201-231231

Projektledare

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2023-03-21