Renewable packaging materials - Impregnation depth measurements for pulping industry using synchrotron

Renewable packaging materials - Impregnation depth measurements for pulping industry using synchrotron

Detta projekt, inom ramverket för Treesearch, har som mål att genomföra synkrotronmätningar för att validera en pilot-prototyp för mätning på site av svavelinträngning i fibrer.

Forskare i röntgenlabbet.

Projektledare

Börje Norlin

Universitetslektor

+46101428594

Projektmedlemmar

Faisal Zeeshan

Forskare|Researcher

+46101427863

Hafizur Rahman

Forskningsingenjör|Research Engineer

+46101428648

Finansiärer

xx