Renewable packaging materials - Impregnation depth measurements for pulping industry using synchrotron

Detta projekt, inom ramverket för Treesearch, har som mål att genomföra synkrotronmätningar för att validera en pilot-prototyp för mätning på site av svavelinträngning i fibrer.

Forskare i röntgenlabbet.

Detta projekt, inom ramverket för Treesearch, har som mål att genomföra synkrotronmätningar för att validera en pilot-prototyp för mätning på site av svavelinträngning i fibrer. Pilotuppställningen förväntas kunna vidareutvecklas av Valmet AB för slutanvändning hos BillerudKorsnäs AB. Mätningarna kommer även att bidra till ökad kunskap om CMTP-processen som kan bidra till energibesparing och stabilare kvalitet.

Avbildande XRF-mätningar av svavelfördelning är möjliga att erhålla vid NanoMAX. Absorption i luft kan undvikas genom en heliumfylld plastinneslutning. Planerad spatial upplösning för avbildning är 200 nm. Scannande avbildning av en yta på 100x100 μm är nödvändig för att kunna avbilda enstaka träfibrer.

Projektledare

Börje Norlin

Universitetslektor

010-1428594

Projektmedlemmar

Faisal Zeeshan

Postdoktor|Postdoc

010-1427863

Hafizur Rahman

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-1428648

Finansiärer

xx