RoBust företagande i krisetider - Omställning, økosystemer og digital modenhet inom Turism- og matnæringen

Syftet med projektet RoBust är att öka kunskapen om de förutsättningar som råder för företag verksamma inom turism- respektive småskaligt mathantverk. Projektet avser att undersöka hur Corona pandemin har påverkat företag i Sverige och Norge samt att identifiera vilka åtgärder som har vidtagits.

Robust företagande i kristider

Fakta

Projektperiod

210101-220930

Samarbetspartners

  • Mittuniversitetet
  • Nord universitet

Projektledare

Cecilia Dalborg

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428194

Projektmedlemmar

Yvonne von Friedrichs

Professor|Professor

+46 (0)10-1428110

Kristin Sabel

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428938

Lill-Beathe Håpnes

Lill-Beathe Håpnes

Tina Løvsletten Troset

Tina Løvsletten Troset

Finansiärer

Ny logga interreg 2017 Sverige Norge logo logotyp