Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Illustration av projektnamnet

Forskargruppen AMIR på Mittuniversitetet genomför tillsammans med forskare på Linköpings universitet och Karolinska Institutet nu ett stort forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet syftar till att utveckla metoder för internetbaserad bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland flyktingar i Sverige.

I projektet ingår att utveckla, översätta samt kultur- och åldersanpassa material för både bedömning och behandling. Projektet innefattar både kvantitativa och kvalitativa studier.

I AM SAHA - Internet based assessment of mental health

Vi på Mittuniversitetet ansvarar för att ta fram och testa en internetbaserad stegvis bedömningsprocess som ska fånga upp förekomst och grad av psykiska symtom hos personer med flyktingbakgrund. Bedömningsprocessen kan sedan användas tillsammans med den internetbaserade behandlingen som utvecklas i projektet, andra iKBT-interventioner eller som en egen modul i t.ex. primärvården.

Länk till enkäten som finns på arabiska, dari, farsi, engelska och svenska.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, 2019-2024.

Kontaktperson:

Jennifer Meurling

Fakta

Projektperiod

190101-241201

Forskargrupper

Projektledare

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428163

Projektmedlemmar

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

010-1428589

Anna Leiler

Doktorand|Doctoral Student

010-1428578

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428972