Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Illustration av projektnamnet

Fakta

Projektperiod

190101-241201

Forskargrupper

Projektledare

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428163

Projektmedlemmar

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428589

Elisabet Wasteson

Universitetslektor

+46 (0)10-1428570

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428972