Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande (RISE)

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ökad resiliens i Sverige genom fördjupad och nyanserad förståelse av de faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

samhälle, stadsmiljö, gågata

Resiliens är ett begrepp som under senare år har blivit etablerat inom risk- och säkerhetsområdet, både inom forskning och praktik. Det är dock ett problematiskt begrepp, inte minst eftersom det har lika många definitioner som användare och för att tillämpningarna spänner från enskilda individers resiliens till globala klimatfrågor.

Många gånger används begreppet resiliens i samband med just globala frågor eller sammanhang som involverar extrema förhållanden, såsom områden hårt utsatta för fattigdom, svält, naturolyckor eller politisk instabilitet. Men eftersom det har blivit ett etablerat begrepp är det viktigt att undersöka hur det kan förstås och tillämpas i en svensk eller nordisk kontext. Genom att ta fram kunskap om resiliens som är specifik för Sverige ska projektet bidra till en ökad resiliens.

Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Försvarshögskolan och Karlstad universitet.

Publikationer

Här listas de publikationer som kommer ur forskningsprojektet ”Samhällsresiliens i Sverige: styrning, sociala nätverk och lärande”. Samtliga publikationer är författade av minst en projektdeltagare per publikation. Vissa av publikationerna kommer direkt ur projektet, det vill säga att de omfattar empiriska data som har samlats in som en del av projektet eller att de på annat sätt springer direkt ur projektarbetet. Andra publikationer är producerade av projektdeltagare men i mer indirekt relation till projektet. Dessa publikationer är ändå med här då de ligger inom projektets studieområde och har tillkommit under tiden för projektet.

Publicerade verk

Bodland, Tove & Granberg, Mikael 2018. The community resilience challenge - a case study from Sweden. 11th International Forum on Urbanism Congress 2018. December 10–12, Barcelona. 

Glover, L. & Granberg, M. (2020). The Politics of Adapting to Climate Change. Palgrave Macmillan.

Granberg, M., & Bodland, T. (2019). Klimatanpassning och samhällets resiliens: Ett svenskt perspektiv. Karlstads universitet, Centrum för klimat och säkerhet. Rapport 2019:4. 

Granberg, Mikael & Glover, Leigh (2021) The climate just city, Sustainability, 13, 1201. 

Granberg, Mikael & Glover, Leigh. (2020). The Politics of Adapting to Climate Change. Palgrave. 

Granberg, M., Bosomworth, K., Moloney, S., Kristianssen, A. C., & Fünfgeld, H. (2019). Can Regional-Scale Governance and Planning Support Transformative Adaptation? A Study of Two Places. Sustainability, 11(24), 6978. 

Granberg, Mikael, Rönnblom, Malin, Padden, Michaela, Tangnäs, Johanna & Öjehag, Andreas (2021) Covid-19 and Sweden’s exceptionalism—a spotlight on the cracks in the social fabric of a mature welfare state, Public Money & Management, 21(3). (PIL)

Hedelin, B., Gray, S., Woehlke, S., BenDor, T. K., Singer, A., Jordan, R., M.Zellner, M. Giabbanelli, P., Glynn, P., Jenni, K., Jetter, A., Kolagani, N., Laursen, B., Leong, K.M. Schmitt Olabisi, L. & Sterling, E. (2021). What’s left before participatory modelling can fully support real-world environmental planning processes: A case study review. Environmental Modelling & Software, 105073.

Kolmodin, S. (2019). "Community" och "resiliens" - inga självklara begrepp. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:3).  

Kristianssen, Ann-Catrin & Granberg, Mikael (2021) Transforming local climate adaptation organization: Barriers and progress in 13 Swedish municipalities, Climate, 9, 52. 

Linnell, M. (2019). Resilient mottagande av flyktingar – ett europeiskt perspektiv. (RCR Working Paper Series 2019:2).  

Montin, Stig & Granberg, Mikael (2021) Corona, krishantering och demokrati: om meddelarfrihet vid en extraordinär händelse, Statsvetenskaplig tidskrift, Årgång 123, 2021/5 (särskild utgåva)

Olsson, D., & Öjehag-Pettersson, A. (2020). Buying a sustainable society: the case of public procurement in Sweden. Local Environment, 25(9), 681-696. 

Olsson, D. (2020). The Transformative Potential of Resilience Thinking: How It Could Transform Unsustainable Economic Rationalities. Alternatives, 45(2), 102-120. 

Petridou, Evangelia, & Mintrom, Michael. (2020). A research agenda for the study of policy entrepreneurs. Policy Studies Journal

Petridou, E., Becker, P., & Sparf, J. (2021). Policy Entrepreneurs in Public Administration: A Social Network Analysis, Politics & Policy, 49(2), 414-445. 

Petridou, Evangelia, Paltrinieri, Nicola, & Danielsson, Erna. 2020. Risk and uncertainty: From critical thinking to practical impact. Safety Science, 129. 

Petridou, Evangelia, Sparf, Jörgen & Pihl, Kari. 2020. Resilience Work in Swedish Local Governance: Evidence from the Areas of Climate Change Adaptation, Migration, and Violent Extremism. In Pedro Pinto Santos, Ksenia Chmutina, Jason von Meding, Emmanuel Raju (eds.). Understanding Disaster Risk: A Multidimensional Approach. Elsevier.

Sparf, J. & Petridou, E. (2019). Resilience in Practice : A Survey of Recent European Union Projects. (RCR Working Paper Series 2019:4).  

Populärvetenskapliga

Granberg, Mikael, Rönnblom, Malin, Padden, Michaela, Tangnäs, Johanna & Öjehag, Andreas (2021) Coronastrategin, äldreomsorgen och den svenska välfärdsstaten. Äldre i Centrum, nr 2/21, sid. 75-77.

Granberg, Mikael (2021) Klimatrisker hanteras inom tillväxtramen. Stadsbyggnad, nr 2/2021, sid. 26-27.

Dokument

Samhällsresiliens i Sverige – projektansökan

Projektledare

Jörgen Sparf

Docent|Associate Professor

010-1428276

Projektmedlemmar

Evangelia Petridou

Docent|Associate Professor

010-1428318

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

010-1428419

Mikael Granberg

Mikael Granberg

Tove Bodland

Tove Bodland

David Olsson

David Olsson

Beatrice Hedelin

Beatrice Hedelin

Finansiärer