Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande (RISE)

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ökad resiliens i Sverige genom fördjupad och nyanserad förståelse av de faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

samhälle, stadsmiljö, gågata

Projektledare

Jörgen Sparf

Docent|Associate Professor

+46 (0)10-1428276

Projektmedlemmar

Evangelia Petridou

Docent|Associate Professor

+46 (0)10-1428318

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428419

Mikael Granberg

Mikael Granberg

Tove Bodland

Tove Bodland

David Olsson

David Olsson

Beatrice Hedelin

Beatrice Hedelin

Finansiärer