Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande (RISE)

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ökad resiliens i Sverige genom fördjupad och nyanserad förståelse av de faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

samhälle, stadsmiljö, gågata

Resiliens är ett begrepp som under senare år har blivit etablerat inom risk- och säkerhetsområdet, både inom forskning och praktik. Det är dock ett problematiskt begrepp, inte minst eftersom det har lika många definitioner som användare och för att tillämpningarna spänner från enskilda individers resiliens till globala klimatfrågor.

Många gånger används begreppet resiliens i samband med just globala frågor eller sammanhang som involverar extrema förhållanden, såsom områden hårt utsatta för fattigdom, svält, naturolyckor eller politisk instabilitet. Men eftersom det har blivit ett etablerat begrepp är det viktigt att undersöka hur det kan förstås och tillämpas i en svensk eller nordisk kontext. Genom att ta fram kunskap om resiliens som är specifik för Sverige ska projektet bidra till en ökad resiliens.

Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Försvarshögskolan och Karlstad universitet.

Publikationer

Kristianssen, Ann-Catrin & Granberg, Mikael (2021) Transforming local climate adaptation organization: Barriers and progress in 13 Swedish municipalities, Climate, 9, 52. 

Granberg, Mikael & Glover, Leigh (2021) The climate just city, Sustainability, 13, 1201. 

Granberg, Mikael, Rönnblom, Malin, Padden, Michaela, Tangnäs, Johanna & Öjehag, Andreas (2021) Covid-19 and Sweden’s exceptionalism—a spotlight on the cracks in the social fabric of a mature welfare state, Public Money & Management, 21(3). (PIL)

Olsson, D. (2020). The Transformative Potential of Resilience Thinking: How It Could Transform Unsustainable Economic Rationalities. Alternatives, 45(2), 102-120. 

Olsson, D., & Öjehag-Pettersson, A. (2020). Buying a sustainable society: the case of public procurement in Sweden. Local Environment, 25(9), 681-696. 

Glover, L. & Granberg, M. (2020). The Politics of Adapting to Climate Change. Palgrave Macmillan.

Petridou, E. , Pihl, K. & Sparf, J. (2020). Resilience Work in Swedish Local Governance: Evidence from the Areas of Climate Change Adaptation, Migration, and Violent Extremism. I Understanding Disaster Risk: A Multidimensional Approach. Elsevier.

Granberg, M., Bosomworth, K., Moloney, S., Kristianssen, A. C., & Fünfgeld, H. (2019). Can Regional-Scale Governance and Planning Support Transformative Adaptation? A Study of Two Places. Sustainability, 11(24), 6978. 

Granberg, M., & Bodland, T. (2019). Klimatanpassning och samhällets resiliens: Ett svenskt perspektiv. Karlstads universitet, Centrum för klimat och säkerhet. Rapport 2019:4. 

Linnell, M. (2019). Resilient mottagande av flyktingar – ett europeiskt perspektiv. (RCR Working Paper Series 2019:2).  

Kolmodin, S. (2019). "Community" och "resiliens" - inga självklara begrepp. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:3).  

Sparf, J. & Petridou, E. (2019). Resilience in Practice : A Survey of Recent European Union Projects. (RCR Working Paper Series 2019:4).  

Dokument

Samhällsresiliens i Sverige – projektansökan

Projektledare

Jörgen Sparf

Docent|Associate Professor

010-1428276

Projektmedlemmar

Evangelia Petridou

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428318

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428815

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

010-1428419

Mikael Granberg

Mikael Granberg

Tove Bodland

Tove Bodland

David Olsson

David Olsson

Beatrice Hedelin

Beatrice Hedelin

Finansiärer